آموزش سلاح سرد

قسمت ششم : شروع مبحث 16 ضربه اصلی

در این درس که متعلق به درجه 1 شاگردی این سبک می باشد به یادگیری 16 ضربه اصلی سلاح سرد می پردازیم که در واقع به 16 جهت اصلی ضربات چوب اشاره دارد که پس از شناخت انواع ضربات به یاد گیری دفاع ها و ضد حملات می پردازیم.