آموزش سلاح سرد

قسمت چهارم : ادامه بازی کردن با چوب

در این قسمت از آموزش سلاح سرد به مبحث بعدی بازی با سلاح سرد می پردازیم که مبحث چرخاندن سلاح یا به اصطلاح تاب دادن چوب می باشد که از سمت جلو و عقب صورت می گیرد.

در ادامه این تکنیک با عوض کردن چوب ترکیب می شود . بخاطر داشته باشید که به طور کلی مباحث آموزش سلاح سرد قابلیت ترکیب فوق العاده بالایی را دارند و با خلاقیت شما رابطه مستقیم دارند به شرطی که این سبک را به صورت اصولی و طبق درجه بندی این سیستم آموزشی فرا گرفته و تمرین کرده باشید .