چی سائو

چی سائو در اصل مهم ترین تمرین سبک وینگ چون به شمار می آید به طوری که در عین مبهمی و عجیب و غریب بودن برای افراد نابلد سبک وینگ چون و افراد آماتوراین سبک ، یکی از کاربردی ترین تمرین ها برای کنترل حریف و همچنین ایجاد عکس العمل و بالا بردن سرعت این فرآیند حین درگیری در فاصله نزدیک می باشد.

چی سائو 1 هنر رزمی بروسلی

طبق درجه بندی سبک وینگ چون هنر جوی این سبک در درجه 5 و 6 شاگردی شروع به یاد گیری تمرین چی سائو می کند .

به کمک تمرین چی سائو دستان هنرجو پس از مدتی تمرین  یک حالت غیر ارادی به خود می گیرند به طوری که در زمان حمله حریف با دست ، فرد ناخودآگاه دفاع می کند و در مراحل بالا تر عکس العمل پیچیده ایی از خود در برابر حریف نشان می دهد .

نکته : بازه زمانی ذکر شده برای رسیدن به حالت دفاع و حمله غیر ارادی برای افراد متفاوت است و این امر بستگی به هوش ، کیفت تمرین ، هماهنگی ، و فاکتور های آمادگی جسمانی دارد و فرآیند پاسخ به حمله حریف در وهله ای مختلفی از تمرین این سبک متفاوت است که اگر بخواهیم به شمارش آن ها بپردازیم عبارتند از :

1)  بالا آمدن غیر ارادی دست در مقابل حمله حریف : مدت زمان رسیدن به این امر حداقل 2 تا 3 ماه تمرین وینگ چون

2) بالا دستان و انجام دفاع صحیح در مقابل حمله حریف به طوری که نیروی ناشی از حمله حریف قوی تر به راحتی خنثی شود : مدت زمان رسیدن به این مرحله از مهارت حداقل 6 تا 8 تمرین مداوم وینگ چون

3) انجام دفاع صحیح و حمله متناسب با دفاع به صورت همزمان و هماهنگ : مدت زمان رسیدن به این امر بین 10 ماه تا 1 سال تمرین وینگ چون مداوم

4) انجام دفاع صحیح و اجرای چندین حمله پشت بند آن و نفوذ به بدن حریف در ضد حمله : مدت زمان رسیدن به این امر بین 3 تا 4 سال تمرین وینگ چون مداوم

5)  توانایی عکس العمل در فواصل مختلف درگیری و پاسخ متناسب نسبت به فاصله ، همچنین خروج از حالت غیر ارادی و انجام تمامی حرکات به صورت ارادی  : 6 تا 10 سال تمرین وینگ چون

5) رعایت دقیق استایل ها و زوایای وینگ چون، همچنین هماهنگی بالا بین تمام اجزا بدن، توجه به قلق ها و نکات کلیدی زمین گیر کردن حریف در تکنیک های مختلف و کنترل بسیار دقیق نیرو بدن : مدت زمان رسیدن به این امر بیش از 10 سال تمرین مداوم وینگ چون

چی سائو و حس لامسه

مهم ترین حس به کار گرفته شده در تمرین چی سائو ، حس لامسه می باشد .

بخاطر بسپارید حس لامسه سریع ترین حس مجود در بدن انسان است به طوری که عکس العمل ناشی از آن در مقایسه با حس بینایی و شنوایی بسیار سریع تر است مانند مثال زمانی که دست شما روی شعله آتش قرار دارد و از شما تقاظا اضحار نظر در باره گرما شعله می شود در مقایسه با زمانی که تنها این شعله را تماشا می کنید تصمیم به اضحار نظر درباره گرما شعله را دارید ؛ به طور حتم دست خود را خیلی سریع و بدون فکر کردن از روی شعله می کشید .

بدون شک حس پاسخ حس لامسه بسیار سریع است و اگر شما در استفاده و به کار گیری آن زبده شوید، سرعت عکس العمل شما بسیار سریع خواهد شد .

فراموش نکنید به کار گیری حس لامسه و استفاده از آن نیازمند تماس دستان ما با بدن حریف است (هر نقطه از بدن حریف فرقی نمی کند ) به همین دلیل در ابتدا درگیری ایجاد تماس با بدن حریف بسیار مهم است و لازمه این امر استفاده از حس بینایی برای جهت یابی حریف می باشد .

آموزش چی سائو و پون سائو

آموزش چی سائو chi sao

همانطور که پیش تر گفتیم آموزش چی سائو به هنر جوی وینگ چون از درجه 5 شاگردی شروع شده و تا درجه 5 پرا تکنسینی ادامه می یابد.

برای دیدن کلیپ چی سائو اینجا را کلیک کنید.

پون سائو : در درجه 5 شاگردی ، تمرین پون سائو به هنر جو در درک بهتر چی سائو کمک کرده و وی را برای شروع چی سائو آماده می کند .

در تمرین پون سائو دو حریف به فاصله معینی از یک دیگر می ایستند(به حالت ایراس) و 10 شماره تکنیک آموزشی درجه 5 شاگردی را تبادل می کنند .

اکنون 10 مرحله آموزش پون سائو در درجه 5 شاگردی را بررسی می کنبم .

1- برای تمرین تکنیک اول جفت دست های یک نفر به حالت فوک سائو (بیرون) و جفت دست های فرد دیگر به حالت تانسائو (داخل) قرار می گیرد .

سپس فردی که دست هایش به حالت تانسائو است به قرد دیگر ، از حالت تانسائو با ضربه مشت به مرکز بدن حریق حمله می کند. در این حالت حریف ، به کمک حس لامسه که به لطف دفاع فوک سائو ، اکنون از ناحیه ساعد فعال است ، حمله حریف را حس کرده و در همین حالت دفاع جام سائو را انجام می دهد.

سپس همین تمرین برای دست دیگر نیز انجام می شود . پس از حمله و دفاع ذکر شده ، دست هر دوی آن ها به حالت اولیه تان سائو و فوک سائو باز می گردد .

2- در ابتدای فرم تکنیکی شماره 2 ، دفاع و حمله فن شماره 1 انجام شده سپس در ادامه این تکنیک فرد انجام دهنده دفاع جام سائو ، پس از دفاع ضربه مشتی در مسیر باز شده دفاع جام سائو به بدن حریف می زند و حریف برای دفاع ، از استیل بونگ سائو استفاده می کند .

این تمرین برای هر دو دست تکرار می شود و سپس به حالت اولیه باز می گردند .

2- در ابتدای فرم تکنیکی شماره 2 ، دفاع و حمله فن شماره 1 انجام شده سپس در ادامه این تکنیک فرد انجام دهنده دفاع جام سائو ، پس از دفاع ضربه مشتی در مسیر باز شده دفاع جام سائو به بدن حریف می زند و حریف برای دفاع ، از استیل بونگ سائو استفاده می کند .

این تمرین برای هر دو دست تکرار می شود و سپس به حالت اولیه باز می گردند .

3- تکنیک شماره 3 از انتها و پس از اتمام تکنیک 2 به حالت ادامه یافتن برقرار می شود این گونه که فردی که در انتهای تکنیک دوم بونگ سائو گرفته بود ، حال نیروی وارد شده از مشت حریف را به سمت خودش با استفاده از تکنیک بک فیس برمی گرداند  و حریف برای مهار این نیرو دوباره از دفاع بونگ سائو استفاده می کند.

keyboard_arrow_up