مشت زنجیره ایی وینگ چون

یکی از مهم ترین قسمت های هر هنر رزمی ، نحوه مشت زدن می باشد که در انواع هنر های رزمی طرز مشت زدن بسته فلسفه و منطق آن سبک با هم متفاوت می باشند .

به طور کلی دو نوع اصلی از نحوه قرار گرفتن مشت در موقعیت برخورد به هدف وجود دارد : مشت افقی و مشت عمودی ، که به بررسی و تفضیل آن ها می پردازیم .

مشت زنجیره ایی1

 مشت افقی

مشت زنجیره ایی1

 مشت عمودی

الف) مشت افقی : این مشت دارای سرعت بیشتر نسبت به مشت عمودی است و نیروی وارده این مشت از عضله پشت بازو و سرشانه و ساعد اعمال می شود . از این مشت در سبک های کونگ فو چینی و وشو استفاده می شود .

ب) مشت عمودی : این مشت زمانی که با پیچش کمر انجام می شود دارای قدرت بیشتری است و نیروی وارده این مشت از عضلات پشت و سر شانه اعمال می شود، که عضلات بزرگتری هستند و در تولید نیرو قوی تر عمل می کنند . از این مشت در سبک های بوکس غربی و کاراته استفاده می شود .

نحوه مشت زدن در سبک وینگ چون

نحوه مشت زدن در سبک وینگ چون به صورت عمودی است . نکته حائز اهمیت هنگام مشت زدن توجه به موقعیت قرار گیری مچ است.

مشت زنجیره ایی1

مچ رو بالا

مشت زنجیره ایی1

مچ مستقیم

مشت زنجیره ایی1

مچ رو به پایین

حالت غلط مچ رو به پایین : قدرت کم – انتقال نیروی عضلانی پایین – انتقال نبروی برگشتی به عضلات و آسیب مچ دست.

حالت معمول مچ دست به صورت مستقیم : انتقال بخشی از نیروی عضلانی  – احتمال انتقال نیروی برگشتی به عضلات وجود دارد. احتمال برگشتن مچ وجود دارد.

بهترین حالت ،مچ دست رو به بالا : قدرت بالا – انتقال حداکثر نیروی عضلانی پایینبه هدف – احتمال آسیب مچ دست بسیار کم – عدم انتقال نیروی برگشتی به عضلات.

آموزش مشت زنجیره ایی وینگ چون

روش مشت زنجیره ایی یا مشت های پی در پی وینگ چون از موثرترین راه های نفوذ و تخریب حریف است مشت زنجیره ایی وینگ چون چند مشخصه اصلی دارد :

مشت زنجیره ایی1

1) مسیر مشت ها از مرکز بدن به فاصله یک مشت از جناق سینه شروع شده و تا بلند ترین فاصله ایی که برای فرد ممکن است ادامه می یابد .

2) مشت ها از روی هم دیگر حرکت می کنند و عوض می شوند.

3) جفت مشت ها باید به یک نقطه  برخورد کنند و هر دست نباید به نقطه جداگانه ایی برخورد کند.

4) ارتفاع مشت های شما در تمرین انفرادی سرشانه های خودتان و زمانی که حریف روبروی شماست سرشانه های حریف می باشد به دلیل این که اگر ارتفاع مشت های شما از سرشانه حریف پایین تر باشد صورت شما خالی می شود و همچنین اگر ارتفاع مشت های شما از سرشانه حریف بالا تر باشد امکان جمع شدن بدن شما توسط حریف به وسیله ضربه به زیر دستان شما وجود دارد .

5) وضعیت مچ های دستان شما در هنگام برخورد با هدف باید به سمت بالا باشد.

برای دیدن فیلم مشت زنجیره ایی اینجا کلیک کنید

قوانین برخورد مشت ها

در زمان درگیری ، هنگام برخورد مشت ها به همدیگر قوانینی حاکم است که اگر آن ها را بدانید و تمرین کنید ، با استفاده از این قانون می توانید راه نفوذ به بدن حریف را حس کنید و از نفوذ مشتان حریف به بدن خود جلوگیری کنید .

الف) برخورد دستان موافق

در زمان برخورد دستان روبروی هم و به اصطلاح موافق دست بیرون از مفصل آرنج باید کمی خمیده و این خمیدگی باید به سمت مرکز بدن باشد ، تا از نفوذ دست داخل جلو گیری کند.

همچنبن دست داخل در زمان برخورد باید از ناحیه مفصل آرنج کاملا صاف باشد و کمی به سمت بالا باشد تا از نفوذ دست خارجی جلو گیری کند.

نکته: اگر به هر دلیلی در هنگام برخورد دست ها ، دست داخلی شما خمیده باشد و یا به طرف بالا نباشد ، مشت حریف به راحتی به بدن شما نفوذ می کند .

نکته: اگر دست خارجی شما کاملا صاف باشد و یا خمیدگی آن به سمت مرکز نباشد مشت حریف به راحتی به بدن شما نفوذ می کند .

نکته : مراقب باشید به هنگام برخورد در اثر ازدیاد و تجدید نیرو تمرکز خود را از دست ندهید و این زوایای دست را در کنترل کامل داشته باشید.

مشت زنجیره ایی1

الف) برخورد دستان مخالف

در زمان برخورد دستان ضربدری و به اصطلاح مخالف که به حالت دستان پشت به پشت نیز معروف است، هر دو دست باید دارای زاویه مفصل آرنج کاملا باز باشند تا از نفوذ دست حریف مقابل جلوگیری شود .

نکته : به خاطر داشته باشید با اندکی خمیدگی در مفصل آرنج زمان برخورد دستان پشت به پشت ، مشت حریف به راحتی به بدن شما نفوذ می کند.

مشت زنجیره ایی1
مشت زنجیره ایی1
keyboard_arrow_up