قدرت بدنی

قدرت و انعطاف پذیری محدودیت های آشکار در دنیای حرکتی هستند .

گاهی رسیدن به مقدار معینی از قدرت، توانایی انجام کاری را برای شما فراهم می کند؛ مانند مثال طفل برای اینکه به توانایی راه رفتن دست یابد باید عضلات پای او به قدرت معینی برسد تا وزنش را تحمل کند.

همچنبن شما اگر قدرت عضلات پای خود را از ذست بدهید ، در وظایف حرکتی از جمله بالا رفتن از پله به مشکل می خورید .

امروزه مربیان دریافتند که قدرت و انعطاف پذیری به هم مرتبط اند و ورزشکاران زمانی دارای بهترین شرایط خود هستند که بدنی انعطاف پذیر و قدرتمند داشته باشند.

تمریناتی که بدون افزایش انعطاف پذیری به بهبود توده عضلانی بیانجامند آن ها در معرض خطر آسیب دیدگی قرار می دهند .

ایجاد تعادل عضلانی یکی از اهداف تمرین های امروزی است .

رشد قدرت

قدرت به طور مشخص یکی از محدودیت های ساختاری افراد است که با فرآیند افزایش سن تغیر می کند .

عوامل متعددی در قدرت و تمرین مقاومتی موئثر اند که در بازه های زمانی مختلف می توانند موجب تغیر میزان قدرت فرد شوند. از طرفی سطوح قدرت موجب تغیر حرکات در طول عمر می شوند .

قدرت همزمان با افزایش سن کودکان افزایش می یابد . دختران و پسران تا حدود 13 سالگی سطوح قدرت مشابهی دارند ، اگر چه پسران در دوران کودکی به میزان اندکی قوی تر از دختران همسن خود هستند.

انواع قدرت بدنی

قدرت ایزوتونیک: اعمال نیرو در مقابل مقاومت ثابت در دامنه حرکتی مفصل.

قدرت ایزوکنتیک: اعمال نیرو در یک سرعت ثابت عضو در دامنه حرکتی مفصل.

قدرت ایزومتریک: اعمال نیرو بدون تغیر در طول عضله که بدون حرکت عضو انجام می شود .

به طور کلی فاکتور قدرت بدنی به دو عامل افزایش حجم عضلانی و هماهنگی سیستم عصبی در بدن مربوط می شود .

قدرت بدنی
قدرت بدنی

افزایش قدرت بدنی

در حوزه افزایش قدرت از طریق افزایش توده عضلانی شاهد پیشترفت بسیار زیادی هستیم و مواردی از جمله برنامه های بدنسازی پیشترفته ، برنامه های غذایی ، مکمل ها و دارو ها ؛ همه و همه در راستای افزایش حجم عضلانی ، به وجود آمده اند و از زمان تولید تا حالا حاضر پیشترفت چشمگیری کردند به طوری که در عصر حال اطلاعات بسیاری زیادی در این رابطه وجود دارد.

قدرت بدنی

و اما نتایج پیشترفت در حوزه دیگر که هماهنگی سیستم عصبی است به طور کلی متفاوت است . در این حوزه به دلیل پیچیدگی تحقیقات انجام شده بسیار کم بوده و همچنین هیچ مکمل یا دارویی به افزایش نیرو از طریق هماهنگی سیستم عصبی کمک نمیکند .

از طرفی قدرتی که در هنر رزمی وینگ چون و به طور کلی مبارزه و درگیری به کمک ما می آید اگر از طریق افزایش حجم عضله باشد در حرکات خود به ناچار با کندی سرعت روبرو خواهیم شد ، ولی اما اگر قدرت به دست آمده از طریق هماهنگی سیستم عصبی باشد حرکات ما علاوه بر نیروی بالا دارای سرعت بالایی نیز می باشند .

اما برای فهمیدن و درک بهتر این دو منشا قدرت بدنی به دو مثال عینی می پردازیم :
در مورد منشا اول یعنی افزایش قدرت بدنی از طریق افزایش حجم عضلانی ، مطمئنا شما افراد تنومند و دارای حجم عضلانی قابل توجه را دیده اید که میتوانند نیروی قابل توجهی را تولید کنند مانند جابجایی وزنه های فوق سنگین

قدرت بدنی

و اما در مورد منشا دوم یعنی افزایش قدرت بدنی از طریق هماهنگی سیستم عصبی ؛ برای مثال این مورد توجه شما را به نیروی خارق العاده افراد بیمار عصبی که در پی تنش های عصبی غیر ارادی می توانند نیروی عجبی تولید کنند جلب میکنیم

قدرت بدنی
keyboard_arrow_up