سیستم درجه بندی وینگ چون

آموزش دفاع شخصی و کار با سلاح سرد

در تمامی رشته های هنر های رزمی معیار و اساسی برای رتبه بندی و درجه بندی هنر جویان در نظر گرفته شده .

این رتبه بندی در بیشتر سبک ها به حالت شالبند یا کمربند در می آید. دز سبک وینگ چون معیار رتبه بندی حکم های دریافت شده از طرف مستر سبک و به تناسب از آن رنگ لباس فرد متفاوت می باشد.

سیستم درجه بندی وینگ چون شاگردی

ملاک درجه بندی وینگ چون در شاگردان در این سبک کمربند یا شالبند نبوده و هنر جوی وینگ چون می بایست 12 درجه آموزشی را طی کند تا به مربی گری این سبک برسد .

سیستم درجه بندی

در تمام مدت فراگیری 12 درجه شاگردی وینگ چون توسظ هنر جو، لباس هنرجو شامل شلوار مشکی و تی شرت سفید می باشد

هر 3 ماه یک بار با برگذاری سمینار وینگ چون هنر جویان توسط مستر سبک وینگ چون تست شده و در صورت قبولی ارتقا درجه پیدا می کنند .

سیستم درجه بندی

محتوای آموزشی درجه بندی وینگ چون در درجات شاگردی

الگوی آموزشی و درجه و رتبه بندی در سیستم وینگ چون بسیار پیشترفته و برنامه ریزی شده است . هنر جو با ورود به این سبک بدون هدف آموزش داده نمی شود .

آموزش وینگ چون درجه 1 هنر جویی :

حرکات پایه اولیه : ایراس – گارد – مشت زنجیره ایی –  دوران در ایراس – قدم با دوران

چهار دفاع و فرم سیو نیم تائو قسمت های اول تا چهارم

حالت لگد های اولیه (ثابت – با قدم- از حالت ایراس و حالت انتقال نیرو – به همراه مشت های زنجیره ایی)

دانچی شمار یک

برنامه آموزشی لات سائو ابتدایی و اصلی

دفاع شخصی مربوط به قفل و آزاد کردن دست ها

افتادن و ایستادن در هنگام زدن مشت زنجیره ایی

دنبال کردن حریف با مشت های زنجیره ایی و لگد

تمرین لگد های موازی و ضربدری با حریف

تئوری : مفهوم وینگ چون + واژه های سیفو ، سیهینگ و …

درجه بندی وینگ چون1

آموزش وینگ چون درجه 2 هنر جویی :

فرم سیو نیم تائو قسمت های پنجم تا هشتم

چهار دفاع اصلی با حرکت

انواع قدم های وینگ چون + ضربه پا  و مشت های زنجیره ایی (چهار حالت : مستقیم – 45 درجه – 90 درجه – 180 درجه)

دانچی شماره دو

برنامه آموزشی لات سائو اصلی و تمرین 4 تکنیک اول دست موافق در استایل دفاع و حمله

سیستم دفاع شخصی گردن گیری در فواصل مختلف

آموزش وینگ چون درجه 3 هنر جویی :

اجرای فرم سیو نیم تائو روی یک پا

کاربرد فرم سیو نیم تائو قسمت های اول تا هشتم

کاربرد چهار دفاع اصلی با حرکت  و تمرینات ترکیبی آن

دانچی شماره سه

برنامه آموزشی لات سائو (6 شماره تکنیک های دست موافق و 3 شماره تکنیک های دست مخالف)

دفاع های پا شامل بونگ گرک و جاب گرک

سیستم دفاع شخصی هل دادن و وارد کردن نیرو با دو دست و انجام عکس العمل های متفاوت

شروع تمربن گلاویزی در فاصله کوتاه

آموزش وینگ چون درجه 4 هنر جویی :

فرم چام کیو به صورت کامل

دانچی شماره چهار

لات سائو اصلی (8 شماره تکنیک های دست موافق و 6 شماره تکنیک های دست مخالف)

دفاع های پا ضربات مستقیم – لوکیک – فرانک و عکس العمل های متفاوت

سسیستم دفاع شخصی گرفتن بدن از نقاط مختلف

2 تکنیک در فاصله گلاویزی

آموزش وینگ چون درجه 5 هنر جویی :

دانچی شماره پنج

تمرین 10 حرکت اصلی پون سائو و 3 حرکت فرعی آن

لات سائو اصلی (11 شماره تکنیک های دست موافق و 7 شماره تکنیک های دست مخالف)

کلبه تکنیک های لات سائو در فاصله های گوناگون تمرین شود و در استایل ها دفاع و حمله

دفاع های پا و انواع ضد حملات ضربات پا بالا

سیستم دفاع شخصی یک خم – دو خم

آموزش 4 تکنیک در حالت گلاویزی

آموزش وینگ چون درجه 6 هنر جویی :

شروع تمرین چی سائو 3 شماره اصلی درجه 6

لات سائو اصلی (12 شماره تکنیک های دست موافق و 10 شماره تکنیک های دست مخالف)

کلبه تکنیک های لات سائو در فاصله های گوناگون تمرین شود و در استایل ها دفاع و حمله

آموزش 6 تکنیک در فاصله گلاویزی

آموزش وینگ چون درجه 7 هنر جویی :

تمرین چی سائو 12 شماره اصلی درجه 7

لات سائو اصلی (14 شماره تکنیک های دست موافق و 12 شماره تکنیک های دست مخالف)

کلبه تکنیک های لات سائو در فاصله های گوناگون تمرین شود و در استایل ها دفاع و حمله

آموزش وینگ چون درجه 8 هنر جویی :

تمرین چی سائو 12 شماره اصلی درجه 8

لات سائو اصلی (14 شماره تکنیک های دست موافق و 13 شماره تکنیک های دست مخالف)

کلبه تکنیک های لات سائو در فاصله های گوناگون تمرین شود و در استایل ها دفاع و حمله

آموزش 8 تکنیک در فاصله گلاویزی

آموزش وینگ چون درجه 9 هنر جویی :

شروع تمرین چی گرک 16 حرکت اصلی

تمرین 27 تکنیک اصلی چی سائو

لات سائو اصلی (14 شماره تکنیک های دست موافق و 13 شماره تکنیک های دست مخالف)

کلبه تکنیک های لات سائو در فاصله های گوناگون تمرین شود و در استایل ها دفاع و حمله

نکته : در تمامی درجات علاوه بر محتوای جدید آن ، تمرین و تسلط بر روی محتوا درجات پیشین الزامی است و برای پیشترفت در این سبک تقسیم بندی تایم تمرین به صورت 60 درصد تمرین درجات گذشته و 40 درصد تمرین و فراگیری محتوای جدید هر درجه است .

سیستم درجه بندی استادی

سبک وینگ چون شامل 12 درجه استادی می باشد .

لباس فرم مربی گری وینگ چون از لباس مشکی شروع شده و به ترتیب مشکی قرمز ، قرمز ، مشکی زرد ، زرد  و در آخر با رنگ سفید ابریشمی خاتمه می یابد.

سیستم درجه بندی وینگ چون

القاب مربی گری در وینگ چون از پایین به بالا :

به ترتیب : سیهینگ ، دای سیهینگ ، سیفو ، دای سیفو (مستر) و گرند مستر می باشد .

سمینار مربیان وینگ چون سالی یک بار به صورت خصوصی برگذار می شود .

سیستم درجه بندی
keyboard_arrow_up