خط مرکزی وینگ چون

خط مرکزی وینگ چون

یکی از مهم ترین تئوری های وینگ چون نظریه خط مرکزی وینگ چون است، تمامی دفاع ها و حمله ها و ضد حملات به نوعی از خط مرکزی بدن عبور کرده و خط مرکزی بدن حریف را نشانه می رود.

خط فرضی که از نوک سر تا پایین ترین ارتفاع بدن و بین دو پا فرود آمده .

از دو طرف بدن به یک اندازه فاصله دارد و به نوعی خط تقارن بدن است.

دلایل پر اهمیت بودن خط مرکزی در وینگ چون :

1- وجود اندام های حیاتی در مرکز بدن چه از سمت جلو بدن و چه از سمت پشت بدن .

2- توانایی دفع ضربات از مرکز بدن بسیار کارآمد تر است .

3- وجود چاکر های هفت گانه در خط مرکزی بدن.

انتقال نیرو و خط مرکزی وینگ چون

مسئله اصلی در ایستادگی در برابر نیروی بزرگ تر مربوط به مبحث انتقال نیرو در سیستم وبنگ چون می باشد این مبحث با تاکید بر عدم ایستادگی مقابل نیروی بزرگ تر و هدایت آن به بیرون بدن و در نهایت استفاده از موقعیت به دست آمده و ضربه زدن به بدن حریف ، شکل گرفته است .

انتقال نیرو به زبان ساده ، به انتقال و تقسیم نیروی وزن بین دو پا همراه با تغیر جهت بدن و نشست اشاره دارد .

انتقال نیرو طبق درجه بندی وینگ چون از درجه 1 شاگردی شروع شده و تا مراحل بسیار بالاتر ادامه میابد و استفاده از آن به پایان نمی رسد و در مراحل بالاتر توسعه می یابد.

مراحل آموزشی انتقال نیرو

مرحله اول انتقال نیرو : در ابتدا این تمرین به صورت انفرادی صورت می گیرد .

برای انجام مرحله اول هنر جو به صورت ایراس نشسته و با چرخش بدن به طرفین وزن بدن را روی پاها جابجا می کند .

زمانی که در حالت ایراس نشسته ایید وزن بدن شما به صورت مساوی بین دو پای شما تقسیم شده و زمانی که به طرفین نشت می کنید و انتقال نیرو انجام می دهید تقریبا تمام وزن بدن شما  در پای عقب جایگزین شده و پای جلو شما عملا بدون وزن می شود.

خط مرکزی وینگ چون

این صفحه به طور مرتب به روز می شود.

keyboard_arrow_up