انعطاف پذیری

انعطاف پذیری عبارت است از توانایی حرکت مفاصل در تمامی دامنه حرکتی اندام.

فاکتور انعطاف پذیری یک عامل برا بهبود عملکرد در هنر های رزمی می باشد به طوری که دامنه حرکتی بیشتر در مفاصل برابر است با استایل بهتر در ضربات و اجرا تکنیک ها و همچنین حرکت سراسری در دامنه حرکتی ، سرعت و قدرت بیشتری تولید می کند .

همانطور که می دانید افزایش انعطاف پذیری هر مفصل برابر است با دامنه حرکتی بیشتر در آن مفصل.

انعطاف پذیری فاکتوریست که امکان عملکرد بیشنه در حرکت را برای ما فراهم میکند و عدم  انعطاف پذیری کار آمد انسان را با محدودیت حرکتی مواجهه می کند.

انعطاف پذیری محدود شده ، یکی از عوامل آسیب های ورزشی و کم تحرکی به حساب می آید . انعطاف پذیری محدود همچنین بر نوع و چگونگی فعالیت ها که سالمندان از انجام آن ها لذت می برند ، اثر گذار است .

ورزشکاران جوان در پاره ایی از اوقات از این بخش مهم آمادگی جسمانی چشم پوشی کرده و در غیاب انعطاف پذیری بر قدرت و استقامت تاکیید می ورزند .

دلیل بی توجهی ورزشکاران جوان نسبت به انعطاف پذیری از این تصور می شود که افراد جوان طبیعتا انعطاف پذیر بوده و نیازی به تمرینات اضافی ندارند و کمبود انعطاف پذیری را تنها مشکل سالمندان می دانند .

تغیرات رشدی در انعطاف پذیری

دامنه حرکتی هر  مفصل به ساختار استخوانی آن و مقاومت بافت های نرم در مقابل حرکت بستگی دارد . بافت های نرم شامل عضلات ، تاندون ها ، کپسول های مفصلی ، لیگامنت ها و پوست هستند.

این عقیده که انعطاف پذیری فرد با طول اعضای او در ارتباط است درست نیست . استفاده عادی و نیز تمرینات ورزشی موجب حفظ خاصیت ارتجاعی آن بافت نرم می شود .

افرادی که هیچ گونه فعالیت بدنی انجام نمی دهند ممکن است با از دست دادن کامل انعطاف پذیری برخی از مفاصل دچار شوند.

انعطاف پذیری در کودکی

حتما شما انعطاف پذیری قابل توجهی را در نوزادان مشاهده کرده ایید که پاهای خود را به سر نزدیک می کند .

در بیشتر مشاهدات کودکان پس از افزایش سن مقدار قابل توجهی از انعطاف بدنی خود را از دست می دهند پس از مرور اطلاعات نتیجه گیری شد که پسران بعد از سن 10 سالگی و دختران بعد از سن 12 سالگی انعطاف پذیری خود را از دست می دهند .

عواملی که در این فرآیند شریک اند عبارتند از افزایش توده عضلانی و بالیدگی ساختار های مفصلی در طول رشد هستند .

سنجش انعطاف پذیری

به خاطر داشته باشید انعطاف پذیری یک مفصل اختصاصی است . میزان انعطاف پذیری یک یا دو مفصل را نمی توان به صورت دقیق نشان داد .برای به دست آوردن میزان انعطاف پذیری یک مفصل می توان از وسایلی چون گونیا متر استفاده کرد .

همچنین یکی از آزمون های سنجش انعطاف پذیری آزمون نشستن و رسیدن (sit and reach) است ، که در این آزمون فرد در مقابل جعبه می نشیند و تا حد ممکن به جلو خم شده و فاصله انگشتان پس از انگشتان پا ، میزان انعطاف پذیری فرد را اندازه گیری می کند .

انعطاف پذیری 1
keyboard_arrow_up