قدرت بدنی

به طور کلی فاکتور قدرت بدنی به دو عامل افزایش حجم عضلانی و هماهنگی سیستم عصبی در بدن مربوط می شود .

Nervous system in the body
Muscle mass in the body

در حوزه افزایش قدرت از طریق افزایش توده عضلانی شاهد پیشترفت بسیار زیادی هستیم و مواردی از جمله برنامه های بدنسازی پیشترفته ، برنامه های غذایی ، مکمل ها و دارو ها ؛ همه و همه در راستای افزایش حجم عضلانی ، به وجود آمده اند و از زمان تولید تا حالا حاضر پیشترفت چشمگیری کردند به طوری که در عصر حال اطلاعات بسیاری زیادی در این رابطه وجود دارد.

و اما نتایج پیشترفت در حوزه دیگر که هماهنگی سیستم عصبی است به طور کلی متفاوت است . در این حوزه به دلیل پیچیدگی تحقیقات انجام شده بسیار کم بوده و همچنین هیچ مکمل یا دارویی به افزایش نیرو از طریق هماهنگی سیستم عصبی کمک نمیکند .

از طرفی قدرتی که در هنر رزمی وینگ چون و به طور کلی مبارزه و درگیری به کمک ما می آید اگر از طریق افزایش حجم عضله باشد در حرکات خود به ناچار با کندی سرعت روبرو خواهیم شد ، ولی اما اگر قدرت به دست آمده از طریق هماهنگی سیستم عصبی باشد حرکات ما علاوه بر نیروی بالا دارای سرعت بالایی نیز می باشند .

اما برای فهمیدن و درک بهتر این دو منشا قدرت بدنی به دو مثال عینی می پردازیم :
در مورد منشا اول یعنی افزایش قدرت بدنی از طریق افزایش حجم عضلانی ، مطمئنا شما افراد تنومند و دارای حجم عضلانی قابل توجه را دیده اید که میتوانند نیروی قابل توجهی را تولید کنند مانند جابجایی وزنه های فوق سنگین

قدرت بدنی در اثر افزایش حجم توده عضلانی

و اما در مورد منشا دوم یعنی افزایش قدرت بدنی از طریق هماهنگی سیستم عصبی ؛ برای مثال این مورد توجه شما را به نیروی خارق العاده افراد بیمار عصبی که در پی تنش های عصبی غیر ارادی می توانند نیروی عجبی تولید کنند جلب میکنیم

قدرت بدنی بیمار روانی در اثر افزایش هماهنگی سیستم عصبی
فهرست