تاریخچه سبک وینگ چون

تاریخچه وینگ چون قدمتی در حدود 400 سال دارد .

هنر رزمی وینگ چون از ابتدا تنها یک هنر رزمی مخفی 3 نفره بود به طوری که شامل شخص و استاد و شاگرد ایشان بود . که نفر به نفر منتقل می شد و آموزش و گسترش این سبک ممنوع بود .

این روند از اولین استاد وینگ چون خانم انگ مویی تا استاد ایپ من ادامه داشت .

استاد ایپ من شخصی بود که به این روند خاتمه داد و در پی گسترش هنر رزمی وینگ چون بر آمد

مجموعه فیلم های ایپ من به نقش آفرینی دانی ین روایتی از زندگی نامه این استاد بزرگ معاصر وینگ چون است .

یکی از مهم ترین دلایل شهرت استاد ایپ من گسترش wing chun و برگذاری ده ها کلاس وینگ چون توسط ایشان بود .

بروسلی یکی از شاگردان استاد اییپ من بود که پای و اساس سبک جیت کن دو بروسلی برگرفته شده از wing chun هست.

بروسلی با سفر به امریکا و تحصیل در این کشور باشگاه هنر های رزمی تاسیس کرد و هنر رزمی وینگ چون را به غیر چینی ها نیز یاد داد

با وجود گسترش این سبک هنوز اساتید هنر های رزمی در چین بر این اصل که آموزش هنر رزمی چینی به غیر چینی ها و به خارجی ها خلاف قوانین هنر های رزمی چین است پا برجا مانده و سعی در جلو گیری از آموزش هنر رزمی به غیر چینی ها کردند .

تاریخچه وینگ چون

پنج شاگرد اصلی استاد اییپ من و بزرگترین اساتید wing chun دنیا در حال حاضر که به جز استاد بروسلی بقیه در قید حیات می باشند.

ویلیام چونگ

ایپ چینگ

تاریخچه وینگ چون

لئونگ تینگ

اساتید وینگ چون

امین بزتپه

حسین قربان خانلو استاد وینگ چون

حسین قربان خانلو

ایپ چون

دای سیفو امین بزتپه از بزرگترین اساتید سبک wing chun در دنیا و بنیان گذار سیستم ابماس در جهان

دای سیفو حسین قربانخانلو از بزرگترین اساتید این سبک در ایران و بنیان گذار سیستم پرفکت wing tsun

بروسلی حرکت وینگ چون

بروسلی

فهرست